Spis pomocy
według kategorii
Multimedialny atlas przyrodniczy PWN, edycja 2009
u1 1 szt. POMOC NAUCZYCIELSKA
Multimedialny atlas przyrodniczy PWN, edycja 2009DVD zawiera prawie 23.000 encyklopedycznych haseł z zakresu nauk przyrodniczych - prezentuje i omawia najważniejsze zagadnienia biologii, zilustrowane przejrzystymi panoramami. Od powstania i ewolucji życia na Ziemi, poprzez najistotniejsze procesy życiowe, aż po poziomy organizacji cząsteczek i całych ekosystemów. Inne cechy tego atlasu to: interaktywne drzewo ułatwiające zrozumienie złożonych relacji poszczególnych grup taksonomicznych; multimedialna podróż po parkach narodowych; pomniki przyrody z najdalszych zakątków świata;obiekty wzbogacone ilustracjami oraz zdjęciami panoramicznymi, lotniczymi i satelitarnymi wysokiej rozdzielczości; 8 szczegółowych map obrazujących przyrodniczą naturę naszego globu; 2.500 ilustracji; 135 interakcji, animacji i wykładów; blisko 200 tabel umożliwiających opracowywanie własnych zestawień i analiz;możliwość obserwowania wpływu czasu na wybrane zjawiska; panoramy prezentujące przebieg najważniejszych zmian ewolucyjnych trwających miliony lat.
Atlas do przyrody z planszami
u2 1 szt. POMOC UCZNIOWSKA
x ILOŚĆ STANOWISK
Atlas do przyrody z planszami Atlas przyrodniczy dla klas 4-6 SP zawierający mapy przyrodnicze, w tym także anatomiczne.
Biologia. Multimedialna encyklopedia PWN, edycja 2008
u3 1 szt. POMOC UCZNIOWSKA
x ILOŚĆ STANOWISK
Biologia. Multimedialna  encyklopedia PWN, edycja 2008 Encyklopedia stanowi kompletny zbiór przydatnych informacji z dziedziny biologii i nauk pokrewnych. Program zawiera ponad 13 000 haseł, prawie 2.000 ilustracji, 8 animowanych wykładów multimedialnych, 4 osie czasu. Encyklopedia prezentuje: opis gatunków i grup systematycznych organizmów żywych, dzieje życia na Ziemi, charakterystykę budowy i funkcji życiowych organizmów, życiorysy badaczy,odkrywców i uczonych, słownik pojęć i terminów z zakresu nauki o życiu, atlas organizmów żywych, ślady i tropy zwierząt.
Geografia. Multimedialna encyklopedia PWN, wersja 2.0
u4 1 szt. POMOC NAUCZYCIELSKA
Geografia. Multimedialna encyklopedia PWN,  wersja 2.0 Program zawiera 32.000 haseł, prawie 3.000 ilustracji, ok. 130 map, 17 animowanych wykładów. Encyklopedia prezentuje: aktualny, interaktywny atlas świata; mapy kontynentów, oceanów, państw i wybranych regionów; opisy obiektów geograficznych; życiorysy badaczy i odkrywców; terminy i pojęcia z zakresu geografii i nauk pokrewnych; zdjęcia, rysunki i aktywne schematy; atrakcje turystyczno-przyrodnicze Ziemi; zbiór skał, minerałów i kamieni szlachetnych.
EDU-ROM: Multimedialna Baza Wiedzy PRZYRODA 4-6
u5 1 szt. POMOC NAUCZYCIELSKA
EDU-ROM: Multimedialna Baza Wiedzy  PRZVRODA  4-6 Przyroda to pakiet edukacyjny przygotowany dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Program zawiera niekonwencjonalne wykłady,zdjęcia, trójwymiarowe animacje, filmy wideo oraz setki interaktywnych i obejmuje ponad 900 zagadnień, prawie 300 filmów i animacji,167 nagrań, około 5000 zdjęć i innych ilustracji,943 ćwiczenia,18 testów sprawdzających, prawie 2000 multimedialnych stron. Materiał, zawarty na 8 płytach CD-ROM,odpowiada co najmniej 100 godzinom nauki.
powrót do góry
Copyright ® 2011-2016 "JANGAR" Grażyna Gach, Warszawa