Zjawiska elektryczne i magnetyczne w przyrodzie. 10