Ruch i siły w przyrodzie. Uczeń:
  1. opisuje różne rodzaje ruchu;
  2. interpretuje prędkość jako drogę przebytą w jednostce czasu, wyznacza doświadczalnie prędkość swojego ruchu, np. marszu lub biegu;
  3. bada doświadczalnie siłę tarcia i oporu powietrza oraz wody, określa czynniki, od których te siły zależą, podaje przykłady zmniejszania i zwiększania siły tarcia i oporu w przyrodzie i przez człowieka oraz ich wykorzystanie w życiu codziennym.
Proponowane doświadczenia w komentarzu do podstawy programowej:

wyznaczanie prędkości swojego ruchu, np. marszu lub biegu,
badanie siły tarcia i oporu powietrza i wody,
badanie możliwości zmniejszania i zwiększania siły tarcia i oporu.