Lądy i oceany. Uczeń:
  1. wskazuje na globusie: bieguny, równik, południk zerowy i 180º, półkule, kierunki główne oraz lokalizuje kontynenty, oceany i określa ich położenie względem równika i południka zerowego;
  2. wskazuje na mapie świata: kontynenty, oceany, równik, południk zerowy i 180º, bieguny;
  3. charakteryzuje wybrane organizmy oceanu, opisując ich przystosowania w budowie zewnętrznej do życia na różnej głębokości;
  4. opisuje przebieg największych wypraw odkrywczych, w szczególności Krzysztofa Kolumba i Magellana.