Ziemia we Wszechświecie. Uczeń:
  1. opisuje kształt Ziemi z wykorzystaniem jej modelu – globusa;
  2. wymienia nazwy planet Układu Słonecznego i porządkuje je według odległości od Słońca;
  3. wyjaśnia założenia teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika;
  4. bada doświadczalnie prostoliniowe rozchodzenie się światła i jego konsekwencje, np. camera obscura, cień;
  5. bada zjawisko odbicia światła: od zwierciadeł, powierzchni rozpraszających, elementów odblaskowych; podaje przykłady stosowania elementów odblaskowych dla bezpieczeństwa;
  6. prezentuje za pomocą modelu ruch obiegowy i obrotowy Ziemi;
  7. odnajduje zależność między ruchem obrotowym Ziemi a zmianą dnia i nocy;
  8. wykazuje zależność między ruchem obiegowym Ziemi a zmianami pór roku.
Proponowane doświadczenia w komentarzu do podstawy programowej:

doświadczenia wykazujące prostoliniowe rozchodzenie się światła,
badanie biegu promienia lasera i „snopu światła” z latarki w zmąconej wodzie, zadymionym powietrzu,
badanie położenia i rozmiarów cienia przy punktowym źródle światła,
badanie rozchodzenia się światła laserowego i/lub z latarki po odbiciu od zwierciadła, powierzchni rozpraszającej (kartki papieru) i elementu odblaskowego,
budowa i wykorzystanie kamery otworkowej (camera obscura),
modelowanie układu Słońce-Ziemia z uwzględnieniem oświetlenia.